музеји

Зашто је „одступање“ контроверза музеја уметности

Постоје правила за музеје који желе да продају вредне уметности. И они су контроверзни.