Где ренте расту и падају у САД?

Према подацима Тхинкнума, ови амерички градови доживљавају највеће промене у ценама закупа.

Пандемија је покренула многе главне трендове вођене технологијом, од рада на даљину до е-трговине. Како ове промене утичу на локална тржишта изнајмљивања?

Да одговорим на ово питање, Тхинкнум — водећа компанија за алтернативне податке — послала нам је податке који прате највеће промене просечних цена закупа за градове у САД у последњих 6 месеци.
Гледајући градове које Тхинкнум прати, ево тржишта на којима ренте највише расту и падају: